Kraambedbegeleiding van Verloskundigenpraktijk ’t Bolleke

Hoera! De klus is geklaard en de tijd van samen van jullie kindje genieten is begonnen. Om deze eerste week na de bevalling voor jullie zo prettig mogelijk te laten verlopen zullen wij regelmatig huisbezoeken afleggen. Dit is enerzijds om de moeder en de baby te controleren maar ook om vragen of onzekerheden in deze, voor jullie nieuwe, situatie weg te nemen. De kraamverzorgster, die jullie dagelijks bijstaat, maakt jullie wegwijs in de omgang met jullie baby en zij zal haar bevindingen met ons bespreken. Op deze manier proberen wij een steentje bij te dragen aan een goede start samen. Ook als je in het ziekenhuis onder controle bent of als je uiteindelijk bij een gynaecoloog in het ziekenhuis moet bevallen, geldt dat wij je kraambed begeleiden. Je kunt je hiervoor al tijdens de zwangerschap aanmelden. Er is altijd een plaatsje voor je vrij! De zorg voor jullie kindje wordt na het afsluiten van de kraamperiode overgedragen aan het consultatiebureau en voor de moeder naar de huisarts. Je komt ongeveer 6 weken na de bevalling voor een afsluitende controle naar onze praktijk.

Meld je aan voor kraambegeleiding

Behandeling van een te kort tongriempje

Indien er sprake is van een te kort tongriempje, zijn wij bekwaam in het doorknippen van de tongriem(frenotomie). Het is een gemakkelijke, pijnloze, veilige en meestal succesvolle ingreep. Het bloedverlies is miniem en pijnstilling of antibiotica is niet nodig. Het doorknippen van de tongriem is veel minder pijnlijk dan bijvoorbeeld een vaccinatie. Bij borstvoedingsproblemen als gevolg van een te korte tongriem geniet het de voorkeur om in de eerste levensweek een frenotomie te laten verrichten. Dit wordt uitgevoerd op onze locatie te Hoensbroek, hiertoe kan bij ons een afspraak worden gemaakt.


't Bolleke Verloskunde & Echografie
Burg. Kessenplein 3
6431 KM Hoensbroek


 06-42009535


 info@verloskundigenbolleke.nl

Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid

Burg. Waszinkstraat 2
6417 CX Heerlen