Plaats

Tijdens de controle bij 36 weken zwangerschap, ontvang je van ons uitgebreide informatie omtrent de bevalling. De keuze voor de plaats van de bevalling is, indien medisch verantwoord, aan jullie. Je kunt kiezen tussen thuis en poliklinisch bevallen. Thuis wil zeggen in je eigen vertrouwde omgeving. Poliklinisch wil zeggen een verplaatste thuisbevalling in een ziekenhuis, met andere woorden: je huurt een verloskamer. De keuze voor een thuisbevalling heb je uiteraard alleen als je zwangerschap ongecompliceerd is verlopen, er geen problemen te verwachten zijn rondom je bevalling en er geen praktische bezwaren zijn (bijvoorbeeld je woont op de 3e etage in een flat zonder lift). Hetzelfde geldt voor de houding waarin je bevalt. Door onze jarenlange ervaring zijn wij ook bekwaam in het begeleiden van bevallingen op de baarkruk en in bad. Bedenk dat jij moet bevallen en niet iemand anders. Je gaat dus op die plaats en op die manier bevallen waar jij denkt je het prettigst bij te voelen. De mogelijkheid om van gedachten te veranderen blijft altijd bestaan. Ook als je bezig bent met je bevalling. Indien je kiest voor een poliklinische bevalling, vindt dit plaats in het Geboortecentrum van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen. Het is afhankelijk van je ziektekostenverzekering of een poliklinische bevalling(volledig) vergoed wordt. Ongeacht de plaats van bevallen moet vanaf 37 weken je bed verhoogd zijn tot minimaal 80 cm. en dien je een kraampakket in huis te hebben.

Continue begeleiding

Wij bieden onze barenden de mogelijkheid om continue begeleid door ons te worden tijdens de bevalling. Nadat we hebben vast gesteld dat je bevalling begonnen is, bespreken we samen welke begeleiding je op dat moment nodig hebt. Hiertoe werken we ook intensief samen met de kraamzorginstanties die ons assisteren bij een thuisbevalling. Onze continue begeleiding is mogelijk bij thuis- en bij ziekenhuisbevallingen, ook bij bevallingen waarbij sprake is van een medische indicatie.

Pijnstilling

Bevallen doet pijn. Weinig mensen zullen opkijken van deze uitspraak. De duur en de ernst van de pijn tijdens een
bevalling wisselen, meestal neemt de pijn toe naarmate de ontsluiting vordert. De pijn is voornamelijk onder in de buik aanwezig en wordt soms als rugpijn gevoeld. Het komt regelmatig voor dat vrouwen de pijn tijdens de bevalling onverdraaglijk
vinden. Uitputting, angst of spanning kunnen hierbij een rol spelen. Een warme douche of een bad, massage of het aannemen van een andere houding kan dan vaak helpen, maar soms is er meer nodig. Dan biedt pijnbestrijding een uitkomst. Als je onder
onze begeleiding poliklinisch gaat bevallen in het geboortecentrum van het Zuyderland en een wens hebt voor
pijnbestrijding, kun je gebruik te maken van lachgas. Lachgas is een snelwerkende pijnstiller, die je jezelf toedient door middel van inademen via een mond-/neusmasker. Lachgas heeft geen invloed op het verloop van de
bevalling en is veilig voor moeder en kind. Voor andere vormen van pijnbestrijding moet je altijd naar de gynaecoloog worden verwezen. De keuze voor pijnstilling maak je in samenspraak met je partner en met ons.

Meer weten? Bel ons nu.


't Bolleke Verloskunde & Echografie
Burg. Kessenplein 3
6431 KM Hoensbroek


 06-42009535


 info@verloskundigenbolleke.nl

Gezondheidscentrum Heerlen-Zuid

Burg. Waszinkstraat 2
6417 CX Heerlen